home
DISCUS

Discus, bewoner Alfonso Lobelle Fransen Discus Amsterdam is een gezamenlijk initiatief van Arkin, woningcorporatie de Alliantie Amsterdam en HVO-Querido.
Het is een vernieuwend huisvestingsproject voor dak- en thuislozen met meervoudige problematiek op het gebied van psychiatrie, verslaving en/of somatiek.

Het doel van Discus is het opheffen van dak- en thuisloosheid voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van het project Pathways to Housing uit New York.

Het team bestaat uit woonbegeleiders en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Discus biedt cliënten in principe gedurende 7 x 24 uur woonbegeleiding. Voor werkzaamheden buiten de reguliere kantoortijden is een afspraak gemaakt met de GGD.

Onder de noemer 'housing first' krijgen cliënten, op voorwaarde van inkomensbeheer, een eigen huis.
De cliënt betaalt zelf de huur en verzorgt in principe zelf zijn of haar eigen huishouding.

discus DISCUS
Discusstraat 17
1076 VK Amsterdam
telefoon (020) 305 49 00
fax (020) 305 49 01
aanmeldingen@hvoquerido.nl


DISCUS
Mauritskade 22C
1091 GC Amsterdam
telefoon (020) 305 49 49
fax (020) 305 49 48
aanmeldingen@hvoquerido.nl

DISCUS
Johan Huizingalaan 126
1065 JE Amsterdam
telefoon (020) 346 89 20
fax (020) 346 89 41
aanmeldingen@hvoquerido.nl

informatie verder lezen product
verder lezen (2) kaart verder lezen (3)