home
INSTROOMHUIS

instroomhuis Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. In 2009 is de stad gestart met een nieuwe werkwijze voor dak- en thuisloze cliënten die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een uitkering, zorg en onderdak. Met het management van de maatschappelijke opvang, de GGD en DWI zijn de volgende procesafspraken gemaakt. Duurzame oplossing
Het Instroomhuis doet een intake waarbij samen met de cliënt wordt gekeken welke hulpverlening er nodig is om tot een duurzame oplossing te komen.
Met de intake worden de mogelijkheden en de beperkingen inzichtelijk. Op basis daarvan stelt het Instroomhuis een trajectplan op en schakelt de benodigde hulpverlening in. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende organisaties. Om cliënt goed te kunnen helpen wordt informatie over de cliënt opgevraagd en gedeeld met de verschillende samenwerkingspartners. Ook wordt het verloop van het traject gevolgd.
De bedoeling is dat dak- en thuislozen niet meer op straat hoeven te leven, maar dagbesteding en inkomen hebben en passende zorg krijgen.

Het Instroomhuis zorgt ervoor dat alle aangemelde daklozen in een traject terechtkomen. Dit biedt overzicht en vergroot de kans op een structurele oplossing. Daarnaast kan de gemeente precies zien hoeveel vraag er is naar opvang.
Het is in bepaalde gevallen mogelijk om tijdelijk (maximaal zes weken) te verblijven in het Instroomhuis.

Het Instroomhuis is bedoeld voor dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die in de afgelopen twee jaar in de regio Amsterdam hebben verbleven en die nog geen trajectplan hebben. In het Instroomhuis werken het Leger des Heils, HVO-Querido, de Dienst Werk en Inkomen, de GGD en JellinekMentrum nauw samen. Verder is er een uitgebreid netwerk van organisaties.

Samenwerkingspartners Instroomhuis

Het Instroomhuis heeft een eigen website. Kijk op www.instroomhuis.nl voor meer informatie.instroomhuis INSTROOMHUIS
Zeeburgerdijk 215
1095 AC Amsterdam
telefoon (020) 462 63 60
gratis nummer (0800) 777 72 22
fax (020) 620 95 31
info@instroomhuis.nl
informatie verder lezen flyer/folder kaart