home
WOONBEGELEIDING

begeleid wonen

wassenaar obdam
de vaart
bw nieuw-west
ambulant team cown
ambulant team noord
ambulant team znw
werkhotel
ambulant team ozo
fleerde
discus
vip
bw diemen
de roggeveen
alexandria
beschermd wonen

bw zuid
bw nieuw-west
hof van socrates
passeerdersstraat
bw indische buurt
bw oosterpark
vip
bw diemen
24-uurs zorg

de roggeveen
robert koch
de veste
de rijswijk
amerbos
de vaart
bw masira
judith van swethuis
de batjan
varikstraat
anton de komplein
de aak
martien schaaperhuis
noordzijde


Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen heeft te maken met werken, leren en omgaan met andere mensen. Het vereist praktische vaardigheden als voor jezelf en je omgeving kunnen zorgen, je financiën op orde houden en sociaal functioneren.
Maar wonen kun je leren en waar nodig ondersteunt HVO-Querido mensen bij het wonen. De wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt vormen daarbij het uitgangspunt. Het gaat bij woonbegeleiding om zorg in allerlei gradaties, van kort tot langdurig, van een steuntje in de rug tot intensieve bemoeienis.
We onderscheiden drie vormen:

begeleid wonen
Bij begeleid wonen woont de cliënt in een eigen of door HVO-Querido gehuurde woning. De woonbegeleider komt gemiddeld twee keer per week op bezoek voor een individueel gesprek. Hierin is naar behoefte aandacht voor dagbesteding, sociale contacten, financiën et cetera.

beschermd wonen
Bij beschermd wonen woont de cliënt in een woning van HVO-Querido in een groep van twee tot zeven personen. Mensen hebben een eigen kamer naast de gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Begeleiders bezoeken de woongroep om praktische zaken en gezamenlijke activiteiten te bespreken.
Een vaste begeleider voert individuele gesprekken met de cliënt over zaken als dagbesteding, sociale contacten en financiën.

24-uurs zorg
Bij 24-uurszorg woont de cliënt in een voorziening van HVO-Querido variërend in grootte van 10 tot 100 bewoners. Mensen hebben een eigen kamer. Soms wordt de keuken gedeeld, soms is er kookgelegenheid op de kamer. Er is intensieve ondersteuning bij het functioneren van de voorziening en van de individuele cliënt.
's Nachts ziet een portier toe op de veiligheid in huis.flyer/folder Klik hiernaast voor onze folder over woonbegeleiding.