Nieuws

Respijthuis Amerbos

Respijthuis Amerbos biedt uitkomst voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. In Respijthuis Amerbos kunnen onze gasten uitrusten en op adem komen. Zij kunnen hier gedurende korte tijd verblijven en deelnemen aan verschillende herstelbevorderende activiteiten. Er is plaats voor 10 gasten. Hun verblijf kan variëren van enkele dagen tot twee weken.

respijthuis-pand-d-1700Respijthuis Amerbos is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Zij wonen zelfstandig, al dan niet met hulp van naasten of professionele ondersteuning. Mensen kunnen een beroep doen op het respijthuis als zij het thuis om uiteenlopende redenen even niet redden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het netwerk (mantelzorg) is tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting);
 • Het wijkteam in de eigen woonsituatie kan tijdelijk onvoldoende ondersteuning bieden;
 • Ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis. (Het overlijden van een dierbare, een scheiding, ontslag of een ernstig conflict.

Bovenstaande situaties kunnen het evenwicht tijdelijk verstoren waardoor eventueel aanwezige hulp even niet toereikend is. Om te voorkomen dat iemand zichzelf steeds meer afzondert en/of een opname dreigt, biedt Respijthuis Amerbos uitkomst.

Kijk hier voor meer informatie over deze locatie.

Reacties ( 2 )

 • Bert Holvast says:

  Beste initiatiefnemers, wat een mooi en erg belangrijk initiatief: ook voor ‘onze’ mensen is (het ontbreken van) respijtzorg een in betekenis toenemend thema.

  Hebben jullie ook partners en andere mantels van Amsterdammers die leven met dementie op het oog als onderdeel van de doelgroep?

  Waar wenselijk denken wij graag mee bij het bekend maken en ontwikkelen van deze respijtzorg.

  Met dank en groet van Bert Holvast, bestuursvoorzitter Alzheimer NL in Amterdam.

 • Ano says:

  Als mantelzorgster ben ik minder gerust op dit concept.
  Als je even respijt nodig hebt en er zijn geen professionals aanwezig ben ik er niet gerust op om mijn kwetsbare partner daar onder te (laten) brengen.
  Goede, lieve en uiterst fijne bedoelingen zijn er zeker dat staat buiten kijf!
  Maar verzorging van een kwetsbare moet in mijn opinie toch echt gebeuren door tenminste een verpleegkundige B en het liefste ook een psychiater op de achtergrond.
  Zodat er tenminste ook een volkomen helder aanspreekpunt is.
  Het maakte mij eerder ongerust dan dit mij respijt bood.
  Mijn man voelde al de lieve en goede bedoelingen wel maar raakte ook juist meer warrig bij gebrek aan een helder aanspreekpunt en daardoor een gevoel van bescherming waardoor hij vrij ontaard thuiskwam.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *